Comité de Swiss Kin-Ball

Photo Nom Fonction Adresse mail SKB 1 Adresse mail SKB 2  
Johan Göri Président info@swisskinball.ch
Marc-André Morin Vice-président
Responsable SKL
Responsable ENS
skl@swisskinball.ch ens@swisskinball.ch
Benoît Clerc Caissier caisse@swisskinball.ch
Xenia Sollberger Secrétaire info@swisskinball.ch
Camille Spiri Responsable Promotions promotions@swisskinball.ch
Adam Roussey Responsable Sponsoring
Responsable Matériel
sponsoring@swisskinball.ch materiel@swisskinball.ch
Patrick Brülhart Responsable Formations
Responsable Junior
formations@swisskinball.ch junior@swisskinball.ch

Organigramme Swiss Kin-Ball